POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku,
Poniżej znajdują się zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez IBC Investments sp. z.o.o. oraz przedstawione są informacje o przysługujących Ci w tym zakresie uprawnieniach. Znajdziesz tu również zasady związane z wykorzystywaniem przez nas plików cookies.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

O jakich danych osobowych mówimy?
Gdy kontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia Ci oferty przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują imię, nazwisko, nazwę stanowiska i firmę, z którą jesteś związany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane przez nas z publicznych źródeł (Internet) lub zostały podane przez firmę, z którą jesteś związany.
W przypadku gdy kontaktujemy się w celu nawiązania współpracy oznacza to, że Twoje dane osobowe pozyskaliśmy z publicznych źródeł (Internet) lub od firmy, z którą jesteś związany.
W przypadku gdy kontaktujemy się w związku z zawartą umową przetwarzane przez nas dane obejmują imię, nazwisko, nazwę stanowiska i firmę, z którą jesteś związany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane przez nas od firmy, z którą jesteś związany.
W przypadku zapisywania się na nasz newsletter dane osobowe, które zbieramy to Twój adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, a brak jego podania spowoduje, że nie będziemy w stanie wysłać Ci newslettera.
Jeśli to Ty Użytkowniku kontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy udostępnione nam dane osobowe obejmują Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak ich brak spowoduje, że nie będziesz w stanie wysłać nam wiadomości poprzez formularz kontaktowy, a my nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Kto jest administratorem Twoich danych ?
Administratorem danych osobowych jest spółka IBC Investments sp. z.o.o. (dalej: IBC) z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044274, NIP: 5252192450, wysokość kapitału zakładowego: 832 000,00 PLN, adres e-mail: ibcwaw@fairexpo.pl.

W jakim celu chcemy przetwarzać Twoje dane?
Kontaktując się z Tobą chcielibyśmy nawiązać współpracę lub przedstawić Ci naszą ofertę. W przypadku kontaktu w związku z zawartą umową Twoje dane przetwarzane są w celu jej wykonania. Ponadto chcielibyśmy pozostawać z Tobą w kontakcie i informować o naszych nadchodzących konferencjach poprzez nasz newsletter. W przypadku kontaktu nawiązanego przez Ciebie poprzez formularz kontaktowy Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia Ci odpowiedzi.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci pozyskiwania przez nas ofert dotyczących poszukiwanych towarów lub usług, jak też marketing naszych targów. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w razie zawartej umowy jest właśnie ta umowa, zaś w razie subskrypcji newslettera – umowa w zakresie jego subskrypcji. Podstawą przetwarzania danych w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną wiadomość poprzez formularz kontaktowy jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci kontaktu z Tobą.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes IBC, Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu realizacji prawnie uzasadnionych interesów IBC w postaci prowadzenia marketingu usług oferowanych przez IBC. W przypadku zawarcia umowy Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku zapisania się na nasz newsletter Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W razie przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu udzielania Ci odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo żądania dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

COOKIES

Co to jest cookies i do czego są wykorzystywane?
Cookies to pliki tekstowe, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania naszej strony internetowej. Pliki te zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Nie powodują one żadnych zmian w urządzeniu, z którego korzystasz ani nie prowadzą do zmiany oprogramowania.

Jakie są rodzaje cookies?
Na naszej stronie wykorzystujemy różne rodzaje plików cookies: cookies sesyjne, cookies trwałe, cookies własne, cookies zewnętrzne.
Cookies sesyjne przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
Cookies trwałe przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Podobnie jak w przypadku cookies sesyjnych, mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
Cookies własne to nasze cookies, które wykorzystujemy w celu poprawnego działania naszej strony internetowej, a w szczególności dostosowania jej zawartości do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z niej przez Ciebie.
Cookies zewnętrze to cookies innych podmiotów. Przy pomocy Google Analytics zbierane są na naszej stronie ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

Czy mogę zmienić ustawienia dotyczące cookies?
W każdej chwili możesz dokonać w przeglądarce internetowej zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Zmiana ustawień przeglądarki stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych w Twoim urządzeniu. Zmiana ustawień cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej.

1. Użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) określenia oznaczają:
a. Wydawca – spółka IBC Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044274, NIP: 5252192450, wysokość kapitału zakładowego: 832 000,00 PLN;
b. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę wysyłania Newslettera;
c. Newsletter – informacja przesyłana cyklicznie przez Wydawcę na podany przez Subskrybenta adres e-mail w formie listu elektronicznego (e-mail);
d. Subskrypcja – usługa cyklicznego wysyłania Newslettera przez Wydawcę do Subskrybenta.

2. Regulamin określa: zasady Subskrypcji, prawa i obowiązki Subskrybenta i Wydawcy oraz zasady przetwarzania przez Wydawcę danych osobowych Subskrybentów będących osobami fizycznymi.

3. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego, po aktywacji usługi zgodnie z pkt 6 Regulaminu. Newsletter przesyłany jest cyklicznie.

4. Newsletter zawiera informacje handlowe dotyczące Wydawcy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wydarzeniach organizowanych przez Wydawcę.

5. Zakazane jest korzystanie przez Subskrybenta z Subskrypcji w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, jak również dostarczanie przez Subskrybenta treści o charakterze bezprawnym.

6. Aktywacja usługi Newslettera następuje poprzez wykonanie trzech podanych poniżej czynności:
a. wpisanie na stronie internetowej http://vintagecarswarsaw.com adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter lub zaznaczenie podczas zakupu biletu opcji, że Subskrybent chce otrzymywać Newsletter;
b. akceptację Regulaminu, który jest udostępniony Subskrybentom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści;
c. aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Aktywacja linku równoznaczna jest z zawarciem umowy o treści określonej w Regulaminie.

7. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych po 3 miesiącach od daty ich podania.

8. Korzystanie przez Subskrybenta z Newslettera jest uwarunkowane dostępem do Internetu, posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz posiadaniem dowolnej przeglądarki internetowej.

9. Każdy Newsletter zawiera informację o Wydawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości e-mail oraz informację o sposobie rezygnacji z Subskrypcji Newslettera.

10. Subskrybent może zrezygnować w każdej chwili z Subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie linku rezygnacji znajdującego w każdym Newsletterze. Rezygnacja z subskrypcji Newslettera może również nastąpić poprzez przesłanie na adres e-mail ibcwaw@fairexpo.pl pustej wiadomości lub wiadomości z informacją o rezygnacji z Subskrypcji. W przypadkach określonych powyżej Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.

11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji Newslettera spowodowaną działaniem sił wyższych, awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Subskrybenta, jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z siecią Internet, awariami urządzeń dostawców Internetu Subskrybenta.

12. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Reklamacje dotyczące Subskrypcji Newslettera należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ibcwaw@fairexpo.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

15. Administratorem danych osobowych podanych podczas subskrypcji na Newsletter jest Wydawca. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przesyłanie Newslettera. Dane osobowe Subskrybentów będą przetwarzane w celu wysyłania Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa Subskrypcji. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do Subskrypcji Newslettera oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

16. Podane dane osobowe w postaci adresu e-mail będą udostępnione podwykonawcom Wydawcy w zakresie niezbędnym do Subskrypcji Newslettera. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

17. W oparciu udostępnione dane osobowe Wydawca nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

18. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Subskrybent może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

19. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie internetowej http://vintagecarswarsaw.com/polityka-prywatnosci/. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Wydawcę.

Back to top